FAQ

 • Wat is een veiligheidsventiel?

  Een veiligheidsventiel is geen klep die beschermt tegen overdruk. Het is een ventiel dat beschermt tegen overtemperatuur van houtketels. Indien door een stroompanne of een technisch defect de ketelpomp uitvalt stopt de warmteproductie niet aangezien het hout in de voorraadkamer niet plotseling uitdooft. De keteltemperatuur zal langzaam oplopen tot 96° C waarna het ventiel opent. Hierdoor stroomt er stadswater door een koelspiraal die in het ketellichaam gelast is en op deze manier het ketelwater afkoelt. Dit stabiliseert de keteltemperatuur en voorkomt beschadiging aan het ketellichaam of de installatie. Het is dan ook noodzakelijk om een aansluiting op stadswater te hebben bij de plaatsing van een houketel. Men kan hier van afwijken indien men speciale maatregelen treft.

 • Wat is het nut van een groot expansievat?

  Een expansievat is een drukvat dat dient voor het beperken van drukveranderingen in een met vloeistof gevuld systeem. In een expansievat bevinden zich twee compartimenten, gescheiden door middel van een membraan. Het ene compartiment staat in verbinding met het systeem en is dus gevuld met dezelfde vloeistof als het systeem, het andere compartiment bevat een gecomprimeerd gas. De werking van een expansievat berust op het principe dat een gas, in tegenstelling tot een vloeistof, samendrukbaar is. Zodra de druk in het systeem oploopt, zal het membraan in de richting van het gas bewegen, waardoor het volume van het systeem toeneemt. Hierdoor zal de druk erin afnemen. De voordruk in het expansievat bedraagt 0,5 bar of 1 bar. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende inhoud, de grootte hangt af van de waterinhoud van de installatie. Expansievaten worden toegepast in onder andere cv-installaties. Door de wisselende temperaturen van het cv-water ontstaan er volume- en drukverschillen in de installatie, deze worden opgevangen door het expansievat. Bij installaties met buffertanken is de waterinhoud van het systeem veel groter dan in klassieke cv-systemen vandaar dat er gewerkt wordt met veel grotere expansievaten. De klassieke regel is 100 l expansie per 1000 l buffer in sommige gevallen moet men hier toch van afwijken.

 • Wat is een warmloopregeling?

  De verbranding van hout of pellets creëert steeds waterdamp aangezien deze brandstoffen nooit vrij van vocht zijn. Bij goede houtpellets is het vochtpercentage lager dan 8 % en bij kliefhout ligt dit tijdens de winter op ongeveer 15 %. Dit vocht verdampt tijdens de verbranding en wordt mee afgevoerd met de rookgassen. Er is echter wel een probleem, als de ketel koud staat condenseert dit vocht opnieuw op de ketelwand. Dit gecondenseerd vocht vormt in combinatie met de rookgassen agressieve zuren die de ketelwand kunnen aantasten en corrosie veroorzaken, daarom wordt het retourwater van de ketel opgewarmd, zo krijgt de waterdamp de kans niet om te condenseren en wordt de ketel beschermd. Dit is de functie van de warmloopregeling.

 • Wat is houtvergassing?

  Houtvergassing is een principe dat niets te maken heeft met klassieke verbranding. Enkel het hout dat vergast neemt deel aan de verbranding, dus niet de hele houtvoorraad zoals bij klassieke verbranding. Een houtvergasser heeft steeds een voorraadkamer en een verbrandingskamer. In de voorraadruimte wordt een beperkte hoeveelheid zuurstof aan het hout toegevoegd waardoor het hout ontbindt in gas. Dit gas wordt naar de verbrandingskamer geleid waar er opnieuw zuurstof aan toegevoegd wordt. Hierdoor gaat het gas ontbranden op een temperatuur van 1300°C tegenover 700°C bij een klassieke verbranding .

 • Wat is houtvergassing?

  Houtvergassing is een principe dat niets te maken heeft met klassieke verbranding. Enkel het hout dat vergast neemt deel aan de verbranding, dus niet de hele houtvoorraad zoals bij klassieke verbranding. Een houtvergasser heeft steeds een voorraadkamer en een verbrandingskamer. In de voorraadruimte wordt een beperkte hoeveelheid zuurstof aan het hout toegevoegd waardoor het hout ontbindt in gas. Dit gas wordt naar de verbrandingskamer geleid waar er opnieuw zuurstof aan toegevoegd wordt. Hierdoor gaat het gas ontbranden op een temperatuur van 1300°C tegenover 700°C bij een klassieke verbranding .