top of page
Search

Een buffertank, waarom?


Buffertanken en houtketels gaan hand in hand om een paar voor de hand liggende redenen.


Houtketels moduleren slecht en als ze het al doen gaan ze vervuilen en roken ze. Het is daarom belangrijk om de ketel steeds op zijn volle vermogen te laten werken. Bij een rechtstreeks aan de woning aangesloten ketel is dit praktisch onmogelijk. De ketel produceert na verloop van tijd meer vermogen dan de woning of de industriële ruimte nodig heeft. Dit resulteert in een moeilijke temperatuursregeling van het te verwarmen gebouw en een ketel die zijn vermogen terugschroeft met alle gevolgen van dien. Een buffertank vangt dit probleem op. De tank is in principe niets meer dan een vat vol water dat opgewarmd wordt en weer afkoelt. De houtketel of houtvergasser wordt opgestart bij een afgekoelde tank. De ketel brandt daarna enkele uren volluit en warmt de tank volledig op alvorens uit te doven. De geproduceerde warmte wordt opgeslagen in de buffertank en kan er opnieuw uitgehaald worden. Dit principe van aansluiten verhoogt ook het comfort van de installatie. Er is dus warmte op voorraad ook al brand de ketel niet want ze zit immers opgeslagen. 's Morgens hoeft men dus niet te stoken alvorens men kan verwarmen.


Bij houtketels en houtvergassers raden we het gebruik van combitanks af. De buffer wordt steeds opgewarmd tot 85°C en dit zorgt voor verschrikkelijk veel kalkafzetting in het boilergedeelte van de tank. Dit komt de levensduur echt niet ten goede ook al is reiniging van de boiler mogelijk. Wij opteren steeds voor een gewone tank en aparte boiler, solarboiler of warmtepompboiler die door de houtketel kan opgestookt worden. Op deze manier resulteert te laat stoken niet in koud sanitair water. Pelletsketels hebben hier geen last van omdat ze automatisch starten.


De grootte van de buffertank hangt af van de ketel en de toepassing. De minimum buffer voor een ketel wordt bepaald door de hoeveelheid water die hij kan opwarmen van 50° C naar 80° C met een volle lading vertrokken van een koude ketel. De optimale buffer biedt een maximum aan comfort met een aanvaardbare brandtijd.


Buffertanken kunnen op verschillende manieren gecombineerd worden. We kunnen bijvoorbeeld twee tanken nemen van 1500 liter om een buffer van 3000 liter te creëren. Of een tank van 1000 liter met een tank van 2000 liter combineren geeft ook 3000 liter buffer. De mogelijkheden zijn eindeloos. De selectie gebeurt voornamelijk aan de hand van de beschikbare ruimte, maar in realiteit is een tank van 2000 liter de goedkoopste tank per liter inhoud.


125 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page