top of page
Search

Wat zijn pellets en wat zijn de voordelen?

Pellets zijn gemaakt van houtafval, zagemeel, houtkrullen, granen, hooi, riet, zonnebloempitten en vele andere soorten hernieuwbare biomassa.


In België worden pellets vooral gemaakt van houtafval. Dit afval wordt gemaald en geperst tot korrels die we ook kennen als pellets. Een bindmiddel komt er niet aan te pas. Het houtafval wordt onder hoge druk en temperatuur door een matrijs geperst. De hoge temperatuur zorgt dat bestanddelen van het hout als natuurlijk bindmiddel fungeren en dat veel vocht uit het hout verdampt. Pellets hebben dus een lager vochtgehalte en een hogere massa dichtheid dan hout.


De verbranding van houtpellets wordt als CO2 neutraal beschouwd. Dit wil zeggen dat er geen CO2 vrijkomt in de cyclus. Een boom en vele andere soorten biomassa nemen tijdens hun groei CO2 op. Die CO2 komt opnieuw vrij tijdens de verbranding, in tegenstelling tot aardolie. Bij de verbranding van aardolie komt CO2 vrij die reeds miljoenen jaren geleden opgeslagen werd in de grondlagen van de aarde.


Pellets zijn een veilige brandstof. Gevaar voor explosie zoals bij aardgas is er niet. En lekkage zoals bij stookolie is niet mogelijk dus speciale voorzorgsmaatregelen hoeft men niet te nemen om ze te stockeren. De enige vereiste is dat de opslagruimte droog is.


Pellets zijn ook economisch een zeer interessant alternatief voor stookolie of gas. Een liter stookolie wordt vervangen door 2 kg pellets. De huidige stookolieprijs is ongeveer 0.93 € per liter, de gemiddelde prijs per zak pellets van 15 kg kost momenteel 3.99 € of 0.53 € per 2 kg. Dus een besparing van meer dan 40 %. Indien men pellets aankoopt in de zomer kan de prijs zakken tot 3.6 € per 15 kg, het voordeel komt dan op meer dan 50 %.


De prijs van de brandstof is niet de enige besparing bij de omschakeling naar pellets. De oude CV ketel heeft vaak een verbrandingsrendement van minder dan 85 %, m.a.w. de rest van de geproduceerde warmte verdwijnt opnieuw langs de schouw. Bij een state of the art pelletsinstallatie ligt dit rendement op 95 % en ook een aanpassing van het regelmateriaal kan bijdragen tot een daling van het verbruik.


Een ander voordeel van verwarmen met pellets is de stabiliteit van de prijs. In tegenstelling tot stookolie of aardgas zijn er duizenden producenten van pellets. Enkel in België alleen zijn er een tiental. Er is dus behoorlijk wat concurrentie op de markt wat de prijs ten goede komt.
#pellets #verwarmenmethout

56 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page